Qui som

QUI SOM

La Creu Roja és una institució humanitària internacional que te com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones de la nostra societat. Creu Roja treballa amb persones i per a persones, potencia la igualtat, la solidaritat i la tolerància. El voluntariat i els socis fan possible atendre als col·lectius més desfavorits de la nostra societat. Els voluntaris i les voluntàries reben la formació adequada i formalitzen un compromís de dedicació temporal en els projectes i serveis de la institució. Els socis i sòcies col·laboradors/es ofereixen les aportacions econòmiques necessàries per donar suport a les activitats que desenvolupa Creu Roja. Humanitat La Creu Roja s’esforça, sota el seu aspecte internacional i nacional, a prevenir i alleujar el sofriment dels homes en totes les circumstàncies, tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fa respectar la persona humana, afavoreix la comprensió mútua , l’amistat, lacooperació i una pau duradora entre tots els pobles. Imparcialitat La Creu Roja no fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític, es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb els sofriments, remei a les seves necessitats i donant prioritat a les més urgents. Neutralitat Per tal de conservar la confiança en tots, s’absté de prendre part en les hostilitats i, en tot temps, en les contraversias d’ordre polític, racial, religiós i filosòfic. Independència La Creu Roja és independent, auxiliar dels poders públics en les seves activitats humanitàries i sotmeses a les lleis que regeixen els països respectius, les Societats Nacionals ha, però, conservar una autonomia que els permeti actuar sempre d’acord amb els Principis de la Creu Roja. Caràcter Voluntari La Creu Roja és una institució de socors voluntari i desinteressada. Unitat En cada país només hi ha una sola Societat de Creu Roja, ha de ser accessible a tots i estendre la seva acció humanitària a la totalitat del territori. Universalitat La Creu Roja és una institució Universal, en el si totes les societats tenen els mateixos drets i el deure d’ajudar-se mútuament.